De Rioolrat

Ziet je toilet het niet meer zitten, laat dan De Rioolrat even binnenwippen
 

Rioolinspectie met TV camera

Na een verstopping is vaak de vraag
“Wat is de oorzaak hiervan”

Een van de modernste technieken is het inspecteren van het rioolstelsel met behulp van een rioolcamera.

Na het verhelpen van een verstopping kan door het gebruik van onze camera een duidelijk beeld gegeven worden van de oorzaak van de problemen zoals:

  • beschadingen
  • verzakkingen
  • breuken
  • en nog vele andere oorzaken

Aan een camera inspectie gaat altijd een reiniging vooraf, zodat we een duidelijk beeld krijgen van de problemen.
De beelden zijn steeds in kleur voorzien van datum en uur en worden opgeslagen op een videoband.